The dear departed 2 comprehension quiz

Dear departed 2 comprehension quiz.

You need to be registered and logged in to take this quiz. Log in

UserPoints
1. K. Pranav, NHS430.00
2. Ch. Dhathri, NHS300.00
3. M. Tamogna, MHS290.00
4. B. Hasini, NHS150.00
5. A. Mohana Durga, NHS150.00
6. P. Pavani, NHS150.00
7. Ashkenaz150.00
8. N. Deekshitha, NHS150.00
9. Sk. Aman, NHS140.00
10. M. Hasini, MHS140.00
11. K. Sirimalli, NHS140.00
12. Sk. Ayesha, NHS140.00
13. M. Abhiram, NHS130.00
14. Luqman, NHS130.00
15. S. Hasini, NHS120.00
16. Y. Lasya Priya, NHS120.00
17. Sk. Junaid, MHS120.00
18. K. Gayathri, NHS120.00
19. B. Niharika, NHS120.00
20. M. Dimpul Keerthana, NHS120.00
21. P. Deekshitha, NHS110.00
22. A. Mani Vardhan, NHS110.00
23. Sathya Harshitha, NHS110.00
24. Ch. Bhavishya, NHS100.00
25. K. Bhargava, NHS60.00
26. M. Nandu, NHS50.00

10 Comments

  1. Y. Tejaswini 13/07/2019
  2. Sk. Azam 25/07/2019
  3. vignesh sanka 02/08/2019
  4. Triveni 19/08/2019
  5. Dhatri 24/03/2020
  6. K. Jahnavi 24/03/2020
  7. Rahul Kannadi 24/03/2020
  8. B.vignesh 23/05/2020
  9. Kavya 24/05/2020
  10. Sampathi Ashiya, MHS 08/11/2023

Leave a Reply