Present Perfect or Simple Past-Test

The test is not available now. 

UserPoints
1. D. Hrishika, MHS110.00
2. B. Sravanth, RBHS85.00
3. M. Keerthi, RBHS80.00
4. M. Tamogna, MHS75.00
5. Luqman, NHS75.00
6. K. Pranav, NHS75.00
7. P. Madhulika, RBHS70.00
8. L. Kowshik, RBHS70.00
9. L.V. Meghana, MHS70.00
10. A. Manogna, NHS70.00
11. Mulla Maseera Taj, MHS65.00
12. Sampathi Ashiya, MHS65.00
13. P. Pavani, NHS60.00
14. R. Mokshagna, NHS60.00
15. Sk. Dilawar, MHS55.00
16. Sk. Ayesha, NHS50.00
17. Sai Charan Teja50.00
18. B. Hasini, NHS50.00
19. Ch. Abhiram50.00
20. M. Nandu, NHS45.00
21. D. Sateesh, MHS45.00
22. Ch. Rushitha, NHS45.00
23. K. Devika, MHS40.00
24. Y. Lasya Priya, NHS35.00
25. V. Subhashini, NHS35.00
26. D. Rohith, NHS35.00
27. N. Kesava Chari, MHS35.00
28. G.V. Prakash, MHS30.00
29. J. Vasundhara, NHS30.00
30. Sathya Harshitha, NHS30.00
31. G. Avinash, MHS25.00
32. N. Pranamya, MHS25.00
33. P. Vyshnavi, NHS25.00
34. G.V.S. Nikhil, NHS25.00
35. K. Santhosh, RBHS25.00
36. N. Deekshitha, NHS20.00
37. Manikanta Reddy, RBHS20.00
38. A. Kavya Sri Sahasra, NHS20.00
39. A. Mohana Durga, NHS15.00
40. K. Sirimalli, NHS15.00
41. G. Neha, NHS15.00
42. A. Mani Vardhan, NHS15.00
43. P. Harshitha15.00
44. G. Yoshitha, MHS15.00
45. G. Hansik, MHS10.00
46. V. Pramodh,NHS10.00

One Response

  1. Ch. Sai Bhargav, MHS 23/05/2020

Leave a Reply